Městys Knínice

Kontaktní informace

Městys Knínice
Knínice 107
679 34 Knínice

516 465 423, 774 654 232
um@mestyskninice.cz
DS qaeb8ny

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin

Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin.

 

Pověřenec GDPR

Nikola Hlubinková, tel. 731 929 800


Více kontaktů...

Aktuálně ...

Dnes je: 13.7.2020
Aktuální teplota: 20.1°C
Vlhkost: 52.6%
Detailní statistika počasí

Oslavy 140 let založení SDH Knínice

19.8.2013   Městys Knínice   Dění v Obci  


Před 140 lety, přesněji 11. září 1873, nastal významný den pro obec Knínice u Boskovic, protože onoho dne byl založen zastupitelstvem obce sbor dobrovolných hasičů Knínice. Bylo tak učiněno na základě několika ničivých požárů, které v předchozích letech výrazně zpustošily prosperující obec. Letos, v roce 2013, jsme si společně s občany městyse připomněli tuto významnou událost uspořádáním oslavy ke 140. výročí založení našeho hasičského sboru, kde se za tu dobu vystřídalo již 5 generací. Oslavy proběhly v sobotu 20. července a oproti předchozím oslavám byly vyjímečné v tom, že jejich součástí bylo žehnání prvního hasičského praporu v historii sboru. Průběh oslav byl rozdělen do čtyř částí, které na sebe chronologicky navazovaly. Od 9 hodin proběhla slavnostní schůze hasičských sborů okrsku Šebetov v kulturním domě v Knínicích, kde za účasti delegátů z OSH Blansko a dalších hostů byli všichni zúčastnění seznámeni s historií a současností našeho hasičského sboru, byla předána čestná uznání, medaile a ocenění členům místního sboru. Poté sbor dobrovolných hasičů Knínice, jako organizace, obdržel od OSH Blansko medaili “Za zásluhy“. Dále následovala volná diskuze a blahopřání od ostatních sborů, která byla zakončena společným obědem s přípitkem. Podávala se výborná svíčková na smetaně připravená pohostinstvím Pod lípou.

Od 13 hodin začala hlavní část oslav, jenž zahrnovala ukázky hasičské techniky na návsi pro širokou veřejnost. Přehlídka začala požárním zásahem pomocí ruční stříkačky, kterou obsluhovalo naše družstvo mladých hasičů. Dále byla k vidění koňská stříkačka, parní stříkačka, hasičské automobily Roubanina Praga RND a Austro-Daimler AS20, nechyběla také Tatra 805 v kombinaci se stříkačkou DS16, zásah profesionální jednotky z Velkých Opatovic a předávka vody od potoka kolem pošty až na náves.

Další částí programu oslav byl slavnostní průvod od úřadu městyse ke kulturnímu domu. Slavnostní průvod za podpory hasičských sborů, našich spoluobčanů a dechové hudby Malohanácká muzika nejprve zamířil ke kostelu sv. Marka, kde farář požehnal novému hasičskému praporu. Poté se průvod odebral ke kulturnímu domu, u něhož byl slavnostní nástup a za znění statní hymny byl vyvěšen prapor městyse a prapor hasičů Knínice a byla vztyčena státní vlajka České republiky. Po slavnostním nástupu byl zavelen rozchod a začala poslední část oslav – odpolední volná zábava s pohoštěním. K tanci a poslechu zahrála Malohanácká muzika, kterou ve večerních hodinách vystřídala skupina MIX z Boskovic a začal taneční večer, jenž trval až do ranních hodin. Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem zúčastněným za podporu a přízeň během oslav a doufáme, že se s Vámi setkáme opět za deset let při oslavách 150. výročí založení SDH Knínice. SDH Knínice 

Administrace webu