Městys Knínice

Kontaktní informace

Městys Knínice
Knínice 107
679 34 Knínice

516 465 423, 774 654 232
um@mestyskninice.cz
DS qaeb8ny

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin

Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin.

 

Pověřenec GDPR

Nikola Hlubinková, tel. 731 929 800


Více kontaktů...

Aktuálně ...

Dnes je: 19.9.2020
Aktuální teplota: 22.5°C
Vlhkost: 44%
Detailní statistika počasí

INFORMACE - místní poplatky

23.4.2020   Marta Korčáková   Aktuality  


Vážení občané,

výše ročního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 500,- Kč/os.

První polovina je dle vyhlášky splatná do 31. 3. 2020, druhá do 30. 9. 2020.

Vzhledem k současné pandemii koronaviru oznamujeme, že nikdo nebude sankciován, pokud celý roční poplatek uhradí do konce září 2020. Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit, číslo účtu je 168554808/0300, VS uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. S platbou v hotovosti na ÚM prosím zatím posečkejte.

Stejná situace je ohledně místního poplatku za psa. Splatnost je dle vyhlášky do 31. 3. 2020, ovšem nikdo nebude sankciován, pokud i tento poplatek uhradí do konce září 2020. Poplatek za psa v rodinném domě je 100,- Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč. Za psa v bytě 150,- Kč, za druhého a každého dalšího 200,- Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse. I tady Vás žádáme, abyste posečkali s platbou v hotovosti.

To samé platí i pro úhradu pronajatého pozemku od městyse, kdy je sice splatnost do 31. 5. 2020, ovšem i tento můžete bez sankcí uhradit do konce září 2020.

Administrace webu