Městys Knínice

Kontaktní informace

Městys Knínice
Knínice 107
679 34 Knínice

516 465 423, 774 654 232
um@mestyskninice.cz
DS qaeb8ny

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 12.00, 13:00 - 17.00 hodin
St: 7.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 hodin


Více kontaktů...

Aktuálně ...

Dnes je: 16.7.2018
Aktuální teplota: 22.8°C
Vlhkost: 58.4%
Detailní statistika počasí

Splatnost místních poplatků

27.9.2017   Marta Korčáková   Aktuality  


Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,- Kč/osoba/rok, aby tak co nejdříve učinili. Splatnost byla do 30. 9. 2017. Platbu proveďte buď převodem na účet městyse Knínice číslo  168 554 808/0300, variabilní symbol číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení.

Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, aby rovněž tento poplatek co nejdříve uhradili. Částka za psa v rodinném domě činí 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 150,- Kč, za psa v bytě 150,- Kč, za druhého a každého dalšího 200,- Kč.

Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS číslo popisné, do poznámky příjmení majitele psa.

Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse.

A v neposlední řadě si dovolujeme připomenout úhradu smlouvy o nájmu pozemků těm, kteří mají s městysem smlouvu uzavřenou a dosud neuhrazenou.

Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dovolujeme si Vás požádat o dodržování úředních dnů, kdy jsme Vám plně k dispozici: v pondělí 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h. a ve středu 7.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h.

Administrace webu