Městys Knínice

Kontaktní informace

Městys Knínice
Knínice 107
679 34 Knínice

516 465 423, 774 654 232
um@mestyskninice.cz
DS qaeb8ny

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin

Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin.

 

Pověřenec GDPR

Nikola Hlubinková, tel. 731 929 800


Více kontaktů...

Aktuálně ...

Dnes je: 21.9.2020
Aktuální teplota: 11.7°C
Vlhkost: 68.2%
Detailní statistika počasí

Historické události

14.11.2011
Knínice – historické události

A. Historicky doložené události Rok 1078 – první písemná zmínka o obci - 3. února 1078 moravský kníže Ota I. společně se svou manželkou Eufemií daruje listinou nov ...

29.9.2011
Něco málo z historie obce - Rok 1999

V tomto roce provedena rekonstrukce rozvodní sítě nízkého napětí.Při této akci provedena oprava a rekonstrukce obecního rozhlasu, vyměněny všechny sloupy za betonové a instalováno ...

9.7.2011
Něco málo z historie obce - Rok 1998

Skládka TKO – stav ve srovnání s minulým rokem nezměněn. Podnikatelé nejeví zájem o její provozování. Tento stav bude pravděpodobně trvat do doby než bude naplněna skl&aacute ...

1.5.2011
Něco málo z historie obce - Rok 1997

Skládka TKO zůstala nadále uzavřena. Místní občané na ní podle potřeby ukládají zeminu. Pro jiný materiál je skládka uzavřena. Očekává se naplnění skl&a ...

7.4.2011
Něco málo z historie obce - Rok 1996

Počátkem roku byly vyzvány dvě firmy, aby předložily nabídku spolupráce s obcí při provozování rozestavěné skládky. Byla vybrána nabídka firmy Moravské šamotov ...

17.8.2010
Něco málo z historie obce - Rok 1993

Poštovní úřad – kolaudace provedena 3.9.1992, slavnostní otevření 6.1.1993. Dnem 1.1.1993 došlo k rozdělení stávajícího podniku Pošty a komunikace na dva samostatn&eac ...

13.7.2010
Něco málo z historie obce - Rok 1992

Budova spojů dokončena a připravena k užívání. Pravděpodobné otevření 8.1.1993. Bývalý Jarošův mlýn – majitel zemědělské družstvo provedlo demolici budovy mlýna, ur ...

30.6.2010
Něco málo z historie obce - Rok 1991

Výstavba skládky tuhých domovních odpadů ukončena podle projektu. V tomto roce se stal Okresní úřad životního prostředí Blansko iniciátorem založení Sdružení měst a obc&iacu ...

6.5.2010
Něco málo z historie obce - Rok 1990

V průběhu roku občané přistoupili k volebním urnám a demokraticky zvolili své zástupce do parlamentu a obecního zastupitelstva. Postupně si zvykáme na nové systémy a zcela odlišn&e ...

4.2.2010
Něco málo z historie obce - Rok 1989

Pošta byla v roce 1978 z havarijních důvodů budovy č. 108 přemístěna do bytové jednotky místního národního výboru č. 251. Orgány národního výboru od roku 1979 ...

6.1.2010
Něco málo z historie obce - Rok 1988

V akci ,,Z” provedena příprava projektové dokumentace na stavbu budovy spojů v rozpočtovém nákladu 1 992 000,- Kčs. V neinvestiční části uskutečněna oprava místní komunikace ,,úvoz ...

7.12.2009
Něco málo z historie obce - Rok 1987

Pozornost a péče jak národního výboru tak občanů zaměřena na údržbu veřejné zeleně a prostranství v obci v rámci těchto prací provedena úprava okolí pomníku ...

5.11.2009
Něco málo z historie obce - Rok 1986

Ve dnech 23 a 24.5.1986 se uskutečnily na základě Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, České a Slovenské národní rady volby do zastupitelsk&yacute ...

7.10.2009
Něco málo z historie obce - Rok 1985

Budování obce - Bylo uvedeno do provozu středisko služeb, závod veřejného stravování, dokončeno budování sociálních zařízení u fotbalového hřiště, dokon ...

30.9.2009
Něco málo z historie obce - Rok 1984

Budování obce - Úspěšně pokračováno v budování chodníků, úpravě zelených ploch a kladení obrubníků kolem vjezdů do jednotlivých budov na spodn&iacute ...

3.8.2009
Něco málo z historie obce - Rok 1983

Letošní rok přinesl pro naši obec dokončení dvou významných akcí, které rozhodujícím způsobem ovlivní občanskou vybavenost. Středisko služeb okresního podniku komun&a ...

7.7.2009
Něco málo z historie obce - Rok 1982

Největší národním výborem zajišťovanou akci byla výstavba závodu veřejného stravování na místě bývalé usedlosti č.p. 15. Občané při této v ...

8.8.2007
Přestavba bývalé MŠ na byty – aktuální situace

Vedení obce má k dispozici studii na přestavbu MŠ na „startovací“ byty, která počítá s vybudování devíti bytových jednotek. Při vyhotovení a podán& ...

7.8.2007
Studie kulturně – sportovního areálu

Na základě rostoucích požadavků a potřeb občanů, zájmových organizací a organizací zřízených obcí vznikla myšlenka vybudování kulturně – sportovního are& ...

2.7.2007
Nové lavičky v lokalitě „Pod Jankem“

V odpočinkové lokalitě „Pod Jankem“  u rybníčku byly zabudovány tři lavičky k posezení a odpočinku v příjemném prostředí. Doufáme, že lavičky budou sloužit svému ú ...

Administrace webu