E.ON – oznámení o přerušení dodávky elektřiny – 17. 9. 2020

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 17. 9. 2020 od 7:00 do 16:00 hodin odběratelská trafostanice Knínice – Družstvo a Knínice – Vodafone. Knínice č.p. 1,10,107,108,109,11,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,12,120,121,122,123,

124,125,126,127,129,13,130,136,14,148,174,177,181,187,188,190,193,195,2,200,201,

203,204,209,210,223,224,225,226,228,232,233,234,235,238,239,240,241,242,243,246,

261,269,271,273,276,278,282,287,289,290,298,299,3,307,309,310,312,314,322,323,

325,327,328,329,330,332,334,336,339,4,5,6,7,8,9.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace E.ON poruchovou linku 800 22 55 77.