Výbory a komise

Finanční výborIng. Stanislav Horák (předseda), Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 133
Kontrolní výborTomáš Bohatec (předseda), Bc. Miroslav Hartl, Miroslav Přikryl č. 118
STAVEBNÍ KOMISE – Bc. Miroslav Hartl (předseda)
 
KULTURNÍ KOMISE – Simona Vybíhalová (předsedkyně)