Sobota, 30 září, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse 23.6.2021

SDH Knínice ve spolupráci s ÚM Knínice srdečně zve spoluobčany na společenskou akci Opožděné pálení čarodějnic, která se uskuteční v sobotu 26.6.2021 od 15 h na fotbalovém hřiště v Knínicích. Zábava pro děti bude zajištěna na malých fitness trampolínách od 15.30 h. Děti budou mít možnost si vyzkoušet zábavné skákání na trampolínách  a zacvičit si s různými pomůckami s lektorkou Eliškou. Součástí akce bude i skákací hrad pro děti.

Je připraveno bohaté občerstvení z udírny a grilu, opékání špekáčků a alko i nealko nápoje.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 28. 6. 2021 v 18.00 hodin 21. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TS Malá Haná.

4. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EG.D.

5. Záměr prodeje pozemku.

6. Prodej pozemku.

7. Protipovodňová opatření městyse Knínice (dotační projekt).

8. Diskuse.

9. Různé, dotazy a připomínky občanů.

10.Ukončení zasedání.