Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse 18.8.2021

Starosta městyse Knínice, svolává na pondělí 23. 8. 2021 v 18.00 hodin 22. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2020.

4. Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021.

5. Dotační projekty – Oprava místní komunikace podél Semíče a Vanovská, Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Knínice, Stavební úpravy ZŠ a MŠ Knínice, Obnova kaple sv. Floriána. 6. Diskuse.

7. Různé, dotazy a připomínky občanů.

8. Ukončení zasedání.