Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (29.11.2021)

Oznamujeme, že Skautský oddíl Knínice nabízí občanům v karanténě a nemocným donášku nákupu do domu.

Kontaktujte prosím pana Štěpána Doležela na tel. č. 720 260 098.

Dále upozorňujeme na mimořádné veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy tzv. „ptačí chřipky“. Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbez uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována. Za nesplnění nebo porušení této povinnosti lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč – jde-li o fyzickou osobu a 2 000 000,- Kč – jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Celé nařízení je k dispozici na webových stránkách městyse www.mestyskninice.cz.