Sobota, 30 září, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (8.12.2021)

Soukromý prodejce p. Hrabal bude zítra, tj. ve čtvrtek 9.12.2021 v 15.45 h před restaurací Pod Lípou prodávat živé ryby.

Ceny:

kapr I.  ………………..89,- Kč/kg

kapr výběr ……………99,- Kč/kg

tolstolobik ……………60,- Kč/kg

amur …………………105,- Kč/kg

pstruh ………………..185,- Kč/kg

Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma. Prodejce se zdrží dle zájmu občanů přibližně 15 min.

Soukromý prodejce pan Veselý  bude v sobotu 11. prosince v době 10.45 – 11 h před Restaurací Pod Líou prodávat ryby a  cibuli:

ceny prodávaných ryb:

  • kapr I ………………………….100,- Kč/kg
  • kapr výběr …………………… 110,- Kč/kg
  • amur …………………………  110,- Kč/kg
  • tolstolobik ……………………    65,- Kč/kg
  • pstruh duhový ……………….. 185,- Kč/kg

Dále nabízí cibuli ……………….. žlutá 12,- Kč/kg

                                                         červená 16,- Kč/kg

Rybáři Boskovice přijímají objednávky na vánoční kapry, amury a pstruhy, které bude možné zakoupit na rybochovném zařízení Šmelcovna v termínu  od 21. do 23. prosince 2021 v časech od 8:30 do 15:30 hod. Ryby budou připraveny dle požadavku zákazníků : usmrcení, vykuchání, filetování, odšupení, stažení s kůže.

Cena kapra výběr – nad 2.5kg  je 109 Kč/kg

amur ……………………………  115 Kč/kg

pstruh………………………….   160 Kč/kg

Objednávku je možno zapsat do formuláře na internetových stránkách: rybariboskovice.cz 

nebo na telefonních číslech 604 710 232 nebo 777 611 035.

Objednat můžete do 12. prosince 2021.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 13. 12. 2021 v 18.00 hodin 24. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2021 a 7/2021.

4. Dodatky veřejnoprávních smluv TS MH.

5. Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.

6. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.

7. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Knínice.

8. Rozpočet městyse Knínice na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu.

9. Smlouva o poskytnutí dotace TJ MH Knínice.

10.Obecně závazné vyhlášky městyse Knínice.

11.Program rozvoje městyse Knínice na období 2021 – 2026.

12.Prodej pozemků.

13.Koupě pozemku.

14.Diskuse.

15.Různé, dotazy a připomínky občanů.

16.Ukončení zasedání.