Sobota, 30 září, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (17.02.2022)

Drůbežárna Prace bude v sobotu 19. 2. 2022 před Restaurací Pod Lípou   ve 14:30 hod. prodávat:

roční slepice, mladé kuřice a chovné kohouty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, 

a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Firma Galasol bude v pondělí 21.února v době od 13:00 hod. do 13:10 hod. před Restaurací Pod Lipou prodávat čerstvá chlazená kuřecí prsa, kuřecí stehna, kuřecí křídla s hrudí a kuřecí steaky za velmi příznivé ceny.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 21. 2. 2022 v 18.00 hodin 25. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Stavební pozemky pod farskou zahradou.

4. Komunikace kolem Semíče.

5. Protipovodňová opatření.

6. Zpráva finančního výboru.

7. Rozpočtové opatření č. 8/2021.

8. Inventarizace majetku městyse Knínice za rok 2021.

9. Hospodářská činnost městyse Knínice.

10. Cena vodného a stočného v městysi Knínice.

11. Výběrové řízení na dodavatele – kolumbárium, hřbitov, chodník.

12. Záměr prodeje pozemků.

13. Prodej pozemků.

14. Diskuse.

15. Různé, dotazy a připomínky občanů.

16. Ukončení zasedání.