Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (24.3.2022)

Starosta městyse Knínice, svolává na pondělí 28. 3. 2022 v 18.00 hodin 26. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Pomoc uprchlíkům Ukrajiny.

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

5. Diskuse.

6. Různé, dotazy a připomínky občanů.

7. Ukončení zasedání.

Firma JUKKA bude prodávat v pondělí 28. března 2022  v čase  13.30 – 14.00 hodin před Restaurací Pod Lípou následující stromky k jarní výsadbě:

Jabloně a hrušně i sloupcovité, meruňky,   broskve, rezistentní švestky vhodné na pálení,  ryngle, třešně, višně, angrešty, keřové a stromkové rybízy, ostružiny, maliny, stolní vinnou révu,  borůvky, růže keřové i stromkové a další. Více informací naleznete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

Společnost Aquatic oznamuje, že ve dnech 29. – 31. března provede z důvodu navýšení ceny vodného kontrolní odpočty vodoměrů. Žádáme občany, aby lístek se stavem vodoměru, nechali na viditelném místě u vchodu do domu.

Společnost EG.D, a.s. sděluje, že ve středu 30.3.2021 z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v době od 7.00 do 15.00 h.

Vypnutá oblast bude Ulička, pouze strana od č.p. 62 Dolníčkovi po č.p. 250 Jakubcovi, dále č.p. 68 Sedlákovi a dále naproti zástavba od  Pohostinství Na Terase po č.p. 185 Mynářovi.