Hlášení úřadu městyse (22.06.2022)

Soukromý prodejce ze Svitav bude zítra – čtvrtek 23.6.2022  v době od 11.00 do 11.30 před Restaurací Pod Lípou prodávat:

  • čerstvé jahody ………. 79,- Kč/kg
  • meruňky ……………….79,- Kč/kg

TJ Malá Haná Knínice, z.s. srdečně zve spoluobčany na 9. ročník Fotbalového dne.

Proběhne v sobotu 25. června 2022 v areálu hřiště v Knínicích. Zahájení je v 15.00 h.

Program:

15.00 – 20.00 h se uskuteční zápasy mládeže a amatérských družstev vč. mužstva žen Knínic proti seniorům, svobodných proti ženatým a soutěže dovedností s míčem

Od 20.00 h následuje večerní posezení s repro muzikou.

Bohaté občerstvení v podobě makrel, pochutin z udírny a nápojů  je připraveno.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 27. 6. 2022 v 18.00 hodin 28. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Účetní závěrka městyse Knínice a ZŠ a MŠ Knínice za rok 2021.

4. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2021.

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022 a 4/2022.

6. Změna č. 1 územního plánu městyse Knínice.

7. Koupě pozemku.

8. Záměr prodeje pozemků.

9. Prodej pozemků.

10.Udělení výjimky v kapacitě ZŠ Knínice.

11.Diskuse.

12.Různé, dotazy a připomínky občanů.

13.Ukončení zasedání.