Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (08.09.2022)

Drůbežárna Prace bude v sobotu 10. září 2022  ve 14:30 hod. před Restaurací Pod Lípou  prodávat:

mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata  a káčata,

krmivo pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky, 

a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 12. 9. 2022 v 18.00 hodin 29. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a 6/2022.

4. Novostavba autobusových zálivů.

5. Řád pohřebiště.

6. Diskuse.

7. Různé, dotazy a připomínky občanů.

8. Ukončení zasedání.