Sobota, 30 září, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (17.10.2022)

Starosta městyse Knínice svolává na středu 19. 10. 2022 ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné a bude se konat v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice č. 107.

Navržený program:

1) Zahájení.

2) Ověření mandátů zvolených členů ZM.

3) Složení slibu člena ZM.

4) Schválení programu ZM.

5) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

6) Volba volební komise.

7) Schválení volebního řádu.

8) Schválení jednacího řádu ZM.

9) Volba starosty a místostarosty městyse, – určení způsobu volby starosty a místostarosty, – volba starosty, – volba místostarosty.

10)Zřízení finančního a kontrolního výboru

11) Zřízení komisí jako iniciativních a poradních orgánů.

12) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů ZM.

13) Diskuse.

14) Různé.

15) Ukončení zasedání.

Vedoucí místní knihovny zve čtenáře na burzu knih. Proběhne ve středu 19.10.2022 od 16.00 do 19.00 h na chodbě ÚM. Příspěvek na knihy je dobrovolný a vybrané peníze budou použity na nákup nových knih.

Pobočka pošty v Knínicích oznamuje, že ve čtvrtek 20.10.2022 bude pošta otevřena pouze v dopoledních hodinách tj. 7.30 – 11.00 h. Odpoledne bude zavřeno.