Sobota, 30 září, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (07.12.2022)

Potraviny Megi oznamují, že k pátku 9. prosince 2022 ruší prodejnu v Knínicích. Tento týden doprodávají  zbytek zboží.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 12. 12. 2022 v 18.00 hodin 3. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice.

Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Rozpočtové opatření č. 9/2022.

4. Rozpočet městyse Knínice na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu.

5. Smlouva o poskytnutí dotace TJ MH Knínice.

6. Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS – SDH Knínice.

7. Obecně závazná vyhláška městyse Knínice.

8. Dodavatel energií pro městys Knínice.

9. Diskuse.

10.Různé, dotazy a připomínky občanů.

11.Ukončení zasedání.

Dětská lékařka MUDr. Machačová oznamuje čerpání dovolené ve dnech 12.-16. prosince 2022,

Sestra v ordinaci přítomna:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: Lidická 10, Boskovice 8-10 h

Středa                                      Šebetov                         8-10 h