Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (06.12.2023 – posláno formou SMS)

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 11. 12. 2023 v 18.00 hodin 9. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je obřadní síň úřadu.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Rozpočtové opatření.

4. Rozpočet městyse Knínice na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu.

5. Smlouva o poskytnutí dotace TJ MH Knínice.

6. Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS – SDH Knínice.

7. Cena vodného a stočného pro městys Knínice.

8. Spolufinancování pečovatelské služby na rok 2024.

9. Veřejnoprávní smlouva – přestupky.

10.Obecně závazné vyhlášky městyse Knínice.

11.Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice.

12.Zvolení dlouhodobě uvolněného starosty městyse Knínice.

13.Rozhodnutí o odměně za výkon funkce člena ZM.

14.Diskuse.

15.Různé, dotazy a připomínky občanů.

16.Ukončení zasedání.

Soukromý prodejce pan Veselý z Pohořelic bude prodávat živé ryby, jablka a cibuli na uskladnění.

Prodej se uskuteční v sobotu   9.12.2023 před Restaurací Pod Lípou

v době  10 45 h – 11 00 h.

Ceny prodávaných ryb:

Kapr I.                   125- Kč/kg
Kapr výběr            135,- Kč/kg
Amur                     135,- Kč/kg
Tolstolobik               70,- Kč/kg
Pstruh duhový       200,- Kč/kg

Cibule, baleno 5 a 10 kg          20kč/kg

Jablka (jonaprince, Golden Delicious)

Prodejce na požádání ryby zabije zdarma.

Soukromý prodejce pan Hrabal bude prodávat v pondělí 11. prosince 2023  v době od 16.00 h do 16.15 h živé ryby před Restaurací Pod Lípou.

Ceny prodávaných ryb:

Kapr I. třída     110,-Kč/kg

Kapr výběr       120,-Kč/kg

Tolstolobik          65,-Kč/kg

Amur                130,-Kč/kg

Pstruh              199,-Kč/kg

Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma.