Pondělí, 15 dubna, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (27.02.2024)

Obvodní lékař MUDr. Petr Lick oznamuje, že ve dnech 4. až 8. března 2024 neordinuje.

V úterý 5. března a ve čtvrtek 7. března zastupuje v Šebetově MUDr. Albert v době 8.00 – 12.00 h. Ostatní dny ošetří nutné případy na Benešově.

Drůbežárna Práce bude v sobotu 2. března 2024 ve 14.30 h před Restaurací Pod Lípou prodávat:

Mladé kuřice a kohouty, roční slepice

Krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky

A dále bude vykupovat králičí kůže, cena 10,- Kč/ks.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 4. 3. 2024 v 18.00 hodin 10. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu. Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Zpráva finančního výboru.

4. Rozpočtové opatření.

5. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynovodu.

6. Inventarizace majetku městyse Knínice za rok 2023.

7. Hospodářská činnost městyse Knínice.

8. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku.

9. Výběrové řízení na dodavatele.

10.Prodej pozemku.

11.Diskuse.

12.Různé, dotazy a připomínky občanů.

13.Ukončení zasedání