Sobota, 2 března, 2024
Aktuality

Cena vodného a stočného od 1. 4. 2022 v Knínicích

Cena vodného a stočného od 1. 4. 2022

Jelikož dochází ke zdražování energií, v městysi je stále větší spotřeba vody a s ohledem na každoročnímu zdražování vody, kterou dokupujeme od Vodárenské a.s. z přivaděče Velké Opatovice – Boskovice a v souladu s platnou legislativou, byla schválena Zastupitelstvem městyse Knínice úprava ceny vodného s účinností od 1. 4. 2022 takto:

Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 31,00 Kč + DPH/m3.

Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 20,84 Kč + DPH/m3.

Vodné a stočné celkem: 51,84 Kč + 10 % DPH = 57,02 Kč/m3.

V roce 2022 dojde k navýšení ceny vodného, stočné zůstává beze změny. 

Kontrolní odpočty vodoměrů v městysi Knínice provede pracovník firmy AQUATIC Blansko v termínu 29., 30. a 31. března 2022.

Nebude-li k dispozici kontrolní odpočet stavu měřidla k 31. 3. 2022, bude vyúčtování vodného a stočného za rok 2022 provedeno poměrem a to k počtu dnů za období před a po úpravě ceny. Od data změny budou použity nové ceny.