Sobota, 2 března, 2024
Aktuality

Důležité sdělení Nemocnice Boskovice

Vážení,

vzhledem k probíhající rekonstrukci rozvodu medicinálních plynů a současně probíhající celorepublikové akci „Lékaři jsou jenom lidi“, byla i naše nemocnice nucena přijmout níže uvedená opatření:

1. Dočasné pozastavení příjmů k hospitalizaci na dětské lůžkové oddělení od 1.12.2023 do odvolání, dětští pacienti budou k hospitalizaci převáženi na jiná pracoviště.

2. Veškerá neakutní péče včetně plánovaných operačních výkonů je pozastavena.

3. Akutní operativa po dobu provádění rekonstrukce je zajištěna za pomoci okolních zdravotnických zařízení.

Všechna omezení jsou dočasná. O vývoji budete informováni prostřednictvím webových stránek nemocnice a ostatních médií. 

Nemocnice nadále poskytuje akutní péči v neomezeném režimu. Plně funguje porodnice, LPS pro dospělé i pro děti a dorost.

Předem se omlouváme za možné prodloužení čekacích dob.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této obtížné situaci. Vaše zdraví je pro nás prioritou.

S úctou

Ing. Miloslav Kavka, jednatel