Sobota, 9 prosince, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu 3.2.2021

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 8. 2. 2021 v 18.00 hodin 18. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1) Zahájení.

2) Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3) Složení slibu člena zastupitelstva.

4) Jmenováni předsedy a člena finančního výboru.

5) Diskuse.

6) Různé.

7) Ukončení zasedání. Členové