Úterý, 16 dubna, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu 3.3.2021

Úřad městyse Knínice oznamuje, že občanům starším nad 60 let nebo v letošním roce dosahujícím 60ti let budou doručeny do domovních schránek dva kusy respirátorů FFP2 na každou osobu.

Starosta městyse Knínice svolává na pondělí 8. března 2021 v 18.00 hodin 19. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Zpráva finančního výboru.

4. Rozpočtové opatření č. 7/2020.

5. Inventarizace majetku městyse Knínice na rok 2020.

6. Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice.

7. Hospodářská činnost městyse Knínice.

8. Diskuse.

9. Různé, dotazy a připomínky občanů.

10. Ukončení zasedání.