Hlášení rozhlasu

Ve čtvrtek 10.12.20 bude v ordinaci v Šebetově ordinovat MUDr Albert od 7:30 do 9:30. Ostatní akutní případy ošetří MUDr Albert v Benešově ve svých ordinačních hodinách. Odběry krve probíhají od 7- 7:30 hodin.

Soukromý prodejce pan Jaroslav Veselý bude v sobotu 12.12.2020 v době 10.45 – 11.00 prodávat před Restaurací Pod Lípou ryby a cibuli. Ceny prodávaných ryb:

Kapr I ………………… 90,- Kč/kg Kapr výběr ……………100,- Kč/kg Amur ………………….100,- Kč/kg Tolstolobik …………… 62,- Kč/kg Pstuh duhový ………… 180,- Kč/kg Dále nabízí: cibule …………………..10,- Kč/kg.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 14. 12. 2020 v 18.00 hodin 17. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse. Navržený program:

1. Zahájení. 2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 3. Rozpočtové opatření č. 5/2020 a 6/2020. 4. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení. 5. Dodatek ke smlouvě o provozování elektronické spisové služby. 6. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Knínice. 7. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice. 8. Dotace na opravu komunikací a tělocvičny. 9. Rozpočet městyse Knínice na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu. 10.Smlouva o poskytnutí dotace TJ MH Knínice. 11.Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence na rok 2021. 12.Prodej pozemků. 13.Koupě pozemků. 14.Řád veřejného pohřebiště městyse Knínice. 15.Diskuse. 1 16.Různé, dotazy a připomínky občanů. 17.Ukončení zasedání.

Bylo nalezeno školní pouzdro plné psacích potřeb. Majitel se může přihlásit v kanceláři ÚM.