Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (04.05.2022)

Místní ZŠ a MŠ Knínice oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 12. 5. 2022  od 12.30 do 16:00 hodin. Přihlášku je třeba podat do pátku  6. května 2022 podle pokynů na webových stránkách školy.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 9. 5. 2022 v 18.00 hodin 27. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse. Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Zpráva kontrolního výboru.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2022 a 2/2022.

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EG.D.

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Povodí Moravy.

7. Smlouva o právu provést stavbu JMK.

8. Smlouvy o poskytnutí dotací pro ZŠ a MŠ Knínice.

9. Oprava místní komunikace.

10.Prodej pozemků.

11.Záměr prodeje pozemků.

12.Diskuse.

13.Různé, dotazy a připomínky občanů.

14.Ukončení zasedání.