Sobota, 2 března, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (18.5.2023)

Starosta městyse svolává na pondělí 22. 5. 2023 v 18.00 hodin 5. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Zpráva kontrolního výboru.

4. Rozpočtové opatření č. 3/2023.

5. Program rozvoje městyse Knínice.

6. Záměr prodeje pozemků.

7. Prodej pozemku.

8. Koupě pozemků.

9. Diskuse.

10.Různé, dotazy a připomínky občanů.

11.Ukončení zasedání.