Úterý, 16 dubna, 2024
Aktuality

Informace Českého telekomunikačního úřadu – příjem TV přes anténu

Informace
Českého telekomunikačního úřadu
pro občany, kteří přijímají televizi přes antén
u
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.