Sobota, 30 září, 2023
Aktuality

Informace k odpadovému hospodářství městyse Knínice za rok 2022

Informace k odpadovému hospodářství městyse Knínice za rok 2022

Složení předaného odpadu (v tunách):

Papír                                                 19,068

Plast                                                  26,320

Sklo                                                   13,956

Bio                                                  126,957

Směsný komunální odpad          101,189

Objemný odpad                                 8,360

Kovy                                                    4,221

Textil odpad                                       5,380

Textil charita                                      1,690

Jedlé oleje a tuky                              0,256

Barvy, obaly od barev                      0,040

Dřevo                                                  2,800

Množství odpadu na 1 občana (v kg):

Směsný komunální odpad                       106,85

Papír                                                   20,14

Plast                                                    27,79

Sklo                                                     14,73

Bio                                                     134,23

Výdaje na odpadové hospodářství

Celkem za svoz, likvidaci, odevzdání k dalšímu zpracování – SKO, BIO, PLAST, SKLO, jedlé oleje, velkoobjemné odpady a nebezpečné odpady: 1.083.578,- Kč.

Z toho:

  • za svoz a likvidaci netříděných odpadů – směsného komunálního odpadu, objemného a nebezpečného odpadu: 418.489,- Kč.
  • za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo, jedlé oleje: 665.089,- Kč.

Příjmy za odpadové hospodářství

Celkem vybráno na poplatcích (500,- Kč/občan/rok): 448.735,- Kč.

Celkem za prodej druhotných surovin: 14.493,- Kč.

Celkem odměny za třídění od EKO-KOM: 283.650,- Kč.

Rozdíl, kolik doplácí městys z obecního rozpočtu: 336.700,- Kč.