Neděle, 1 října, 2023
Dotační projekty

Knínice – oprava místní komunikace podél Semíče a oprava místní komunikace Vanovská

Předmětem projektu byla oprava dvou místních komunikací v Knínicích. MK 2c je komunikace v obytné zóně Dolní Trávníky, stávající povrch štěrkový. Nový povrch proveden asfaltobeton. MK 8c je komunikace v obytné zóně Vanovská směřující k obecnímu úřadu a obchodu, původní povrch asfaltový, nový povrch je asfaltobeton.

Realizace 15. 9. 2021 – 30. 6. 2022