Pondělí, 15 dubna, 2024
Aktuality

Místní poplatky

Vážení občané,

upozorňujeme, že do 30. 9. 2021 je splatnost místního poplatku za odvoz domovního odpadu. Poplatek činí 500 Kč/osoba/rok.

Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na číslo účtu u ČSOB, a.s., č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení.

Dále žádáme o úhradu poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100,- Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč. Za psa v bytě 150,- Kč, za druhého a každého dalšího 200,- Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele.

Současně žádáme občany, kteří mají pronajatý obecní pozemek, aby nájemné uhradili také nejpozději 30. 9. 2021.

Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:

Pondělí          7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.

Úterý              7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.

Děkujeme.