Úterý, 16 dubna, 2024
Aktuality

Místní poplatky – za odpady, za psa

Vážení občané,

od 1. 1. 2023 je nově stanovena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 650,- Kč/osoba/rok. Poplatek stanovuje Obecně závazná vyhláška městyse Knínice č. 1/2022 (úplné znění vyhlášky bylo zveřejněno v lednovém zpravodaji). Termín splatnosti poplatku je nejpozději do 30. září 2023.

Pokud chcete platbu uhradit bezhotovostním převodem, můžete tak učinit na bankovní účet městyse vedený u ČSOB, a.s., č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení.

Poplatek za psa v rodinném domě činí 100,- Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč. Za psa v bytovém domě 150,- Kč, za druhého a každého dalšího 200,- Kč. Termín splatnosti poplatku je nejpozději do 31. března 2023. Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. Tento poplatek je stanoven OZV městyse Knínice č. 1/2019.

Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice od března v úřední dny:

Pondělí          7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.

Úterý              7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.

V kanceláři nelze přijímat platby kartou.

Děkujeme.