Úterý, 16 dubna, 2024
Aktuality

Místní poplatky – úhrada za odpady do 30.9.2023

Vážení občané,

od 1. 1. 2023 je nově stanovena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 650,- Kč/osoba/rok. Poplatek stanovuje Obecně závazná vyhláška městyse Knínice č. 1/2022 (úplné znění vyhlášky bylo zveřejněno v lednovém zpravodaji). Termín splatnosti poplatku je nejpozději do 30. září 2023.

Pokud chcete platbu uhradit bezhotovostním převodem, můžete tak učinit na bankovní účet městyse vedený u ČSOB, a.s., č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení.

Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:

Pondělí          8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h.

Úterý              8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h.

V kanceláři nelze přijímat platby kartou.

Děkujeme.