Sobota, 2 března, 2024
Aktuality

Nový svoz odpadů v Knínicích

Vážení občané,

od října 2021 bude v městysi Knínice probíhat svoz odpadů přímo od domu. Městys Knínice zavádí svoz papíru, plastu a bioodpadu přímo od jednotlivých domácností (z míst, kam dojede svozová technika). Každá domácnost, dostala zdarma do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad) o objemu 240 l. Bytové domy obdržely nádoby o objemu 1100 l. Nádoby budou od občanů pravidelně sváženy svozovou společností ve frekvenci 1x za 28 dní pro papír a plast. Bioodpad bude svážen v létě 1 x za 14 dní a v zimě jednou za 28 dní. Směsný komunální odpad z popelnic bude svážen 1x za 28 dní. Každá domácnost obdržela přehledný harmonogram svozu.

Vyšší míra třídění odpadu bude v budoucnu nutností pro každého. Každý občan bude muset kvalitně vytřídit odpad, který produkuje, jako je tomu například v sousedním Rakousku, jinak bude platit. Přibližně 60 % váhy odpadu v popelnici na směsný odpad tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce či ve spalovně, a zaplatíme za ně vysokou částku. Řešením, aby pro vás bylo třídění odpadu co nejsnazší a nejpohodlnější a zároveň svoz logisticky co nejefektivnější, je právě svoz „od domu“. Bohužel stávající sběrná hnízda nejsou schopná pojmout veškerý vytříditelný odpad, který je nyní součástí směsného odpadu, aniž by bylo nutné výrazně navyšovat počet kontejnerů na hnízdech nebo četnost jejich svozu. Dalším důvodem je spolupráce městyse Knínice s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Čím více obec vytřídí, tím více dostane zaplaceno.

Městys Knínice získal prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, na nákup nádob na tříděné odpady dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Děkujeme, že třídíte.