Neděle, 1 října, 2023
Aktuality

Odpočty vodoměrů 29. – 30. 12. 2021

Pracovník firmy AQUATIC Blansko bude v naší obci provádět odpočty vodoměrů a to ve středu 29. 12. a ve čtvrtek 30. 12. 2021.
Je nutno zajistit přístup k vodoměrům, případné překážky odstraňte. Pokud není na Vašem domě viditelné číslo popisné, umístěte číslo domu ke vstupu.
V případě Vaší nepřítomnosti zanechejte na viditelném místě lísteček se jménem, číslem domu a stavem vodoměru.

Provozovatel vodovodu a kanalizace v Knínicích: AQUATIC, spol. s r.o., Zborovecká 60, 678 01 Blansko, tel. 516 419 689, mob. 777 166 990, e-mail: aquatic.bk@seznam.cz