Sobota, 30 září, 2023
AktualityDotační projekty

Protipovodňová opatření městyse Knínice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Identifikační číslo projektu: 115D312040676

EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012538

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v městysi Knínice a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Realizace 1. 11. 2021 – 31. 10. 2022

Povodňový plán městyse Knínice