SDH Knínice – poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem našim spoluobčanům, kteří podpořili akci „Opožděné pálení čarodějnic“, která se uskutečnila 26. 6. 2021 na místním fotbalovém hřišti. Výtěžek z této akce činil 19.375,- Kč. Celá částka dorovnána na 20.000,- Kč byla odeslána dne 7. 7. 2021 na transparentní účet 299222440/0300 postižené obce Mikulčice, vs. 65336551.

Ve veřejné sbírce, kterou uspořádali také hasiči z Knínic, se podařilo od spoluobčanů našeho městyse vybrat částku 8.200,- . Tato částka byla dne 8. 7. 2021 zaslána opět na transparentní účet 299222440/0300 postižené obce Mikulčice, vs. 65336551.

Obě platby můžete ověřit na níže uvedené adrese, do vyhledávače plateb na stránce zadejte variabilní symbol “65336551“.

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/299222440

Tímto bychom chtěli všem, co jakkoliv přispěli, ať už finančně či materiálně, ještě jednou poděkovat. Díky Vaší podpoře a materiální pomoci se snad podaří postiženou obec i ostatní obce postižené tornádem uvést brzy do původního stavu.