Sobota, 30 září, 2023
Aktuality

SDH Knínice – poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem našim spoluobčanům, kteří podpořili akci „Opožděné pálení čarodějnic“, která se uskutečnila 26. 6. 2021 na místním fotbalovém hřišti. Výtěžek z této akce činil 19.375,- Kč. Celá částka dorovnána na 20.000,- Kč byla odeslána dne 7. 7. 2021 na transparentní účet 299222440/0300 postižené obce Mikulčice, vs. 65336551.

Ve veřejné sbírce, kterou uspořádali také hasiči z Knínic, se podařilo od spoluobčanů našeho městyse vybrat částku 8.200,- . Tato částka byla dne 8. 7. 2021 zaslána opět na transparentní účet 299222440/0300 postižené obce Mikulčice, vs. 65336551.

Obě platby můžete ověřit na níže uvedené adrese, do vyhledávače plateb na stránce zadejte variabilní symbol “65336551“.

Transparentní účet obce Mikulčice

Tímto bychom chtěli všem, co jakkoliv přispěli, ať už finančně či materiálně, ještě jednou poděkovat. Díky Vaší podpoře a materiální pomoci se snad podaří postiženou obec i ostatní obce postižené tornádem uvést brzy do původního stavu.