Strojní čištění místních komunikací 11. 4. 2022

Dne 11. 4. 2022 proběhne v Knínicích strojní čištění místních komunikací. Prosíme občany, aby uvedený den neparkovali na místních komunikacích a ponechali volný průjezd čistícímu vozu. Čištění provede pan Karel Porč.