Neděle, 1 října, 2023
Aktuality

Tříkrálová sbírka v Knínicích – 9. 1. 2022

Milí přátelé Tříkrálové sbírky,

už 22. rokem přináší skupinky Tří králů do vaší obce zvěst o narození Krista při tříkrálovém koledování.

V Knínicích proběhla sbírka v neděli 9. 1. 2022. Vybralo se celkem 39.117,- Kč.

Dary z Tříkrálové sbírky využíváme na to, abychom klientům nabízeli stále lepší služby i na okamžitou pomoc jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské online Tříkrálové sbírce jsme mohli například zaplatit desetiletému chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní terapii nebo doplatit vícemístné auto pro lidi s postižením, které jsme využívali také na cesty do oblastí postižených tornádem.

Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 věnujeme lidem v akutní krizi a rozvoji charitních služeb.
V následujícím roce bychom se chtěli ještě víc zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří se dostanou do těžké finanční situace například z důvodu energetické krize, pandemie covidu nebo zdravotních a dalších důvodů.

Z letošní Tříkrálové sbírky dále podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina a seniory, zdravotně postižené i rodiny s dětmi v regionu. Další část výtěžku věnujeme na nákup aut na cesty pečovatelek a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné síti, díky které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc.

Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit , můžete přispět přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro podporu Charity Blansko.

Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a sbírku podpoří. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.

Ing. Pavel Kolmačka

ředitel Charity Blansko