Pondělí, 15 dubna, 2024
Aktuality

Úhrada místních poplatků – za odpady a za psa

Vážení občané,

upozorňujeme, že do 31. 3. 2022 je splatnost první poloviny místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 250,- Kč/osoba. Roční výše poplatku činí 500 Kč/osoba. Tento poplatek je stanoven dle OZV městyse Knínice č. 1/2021.

Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na obecní účet vedený u ČSOB, a.s., č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení.

Dále žádáme o úhradu poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100,- Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč. Za psa v bytě 150,- Kč, za druhého a každého dalšího 200,- Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. Tento poplatek je stanoven OZV městyse Knínice č. 1/2019.

Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:

Pondělí          7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.

Úterý              7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.

Děkujeme.