Sobota, 9 prosince, 2023
Aktuality

Výzva občanům – využití býv.budovy Agrospolu

Vážení spoluobčané,

městys Knínice je majitelem budovy č.p. 106 v centru obce, vedle budovy radnice. Tahle stavba byla využívána místním agrárním družstvem, firmou Agrospol Knínice, jako administrativní budova. Městys Knínice zažádal o změnu územního plánu č.1, která řeší mimo jiné budoucí využití uvedené budovy. V současné době máme již vypracovaný i digitální pasport téhle budovy a zvažuje se využití.

Na úřadě již evidujeme několik návrhů využití, ale chtěl bych oslovit všechny občany. Tímto bych Vás poprosil, pokud máte nějaký nápad či plán, co by se mohlo v bývalé budově Agrospolu v budoucnu nacházet, neváhejte kontaktovat kancelář úřadu městyse do konce června 2021. Poté budou veškeré nápady sepsány a zažádáme o vypracování návrhů s ohledem na využití a dotační prostředky. Digitální podoba (půdorysy podlaží budovy) jsou umístěny na níže:

Petr Grénar, starosta