Úterý, 16 dubna, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (18.10.2021)

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na dnešní den v 18.00 hodin 23. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021.

4. Hospodářská činnost městyse.

5. Koupě pozemků.

6. Oprava chodníku ke kulturnímu domu.

7. Diskuse.

8. Různé, dotazy a připomínky občanů.

9. Ukončení zasedání.

Drůbežárna Prace bude ve středu 20. 10.2021  ve 14:30 hod. před restaurací Pod Lípou prodávat:

roční slepice, mladé kuřice za 200 Kč/ks, 

krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, 

dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Občané, kteří mají zájem o prohlídku s revizí komínu, mají možnost se do 20. října 2021 do 15 h nahlásit na ÚM. Cena za revizi 1 komínu je 400,- Kč, každý další za 100,- Kč.

Revizi provede ve dnech 21.-22. října 2021 p. Vyšehrad z Knínic.