Pondělí, 15 dubna, 2024
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (25.10.2021)

Oznamujeme občanům, že zítra proběhne svoz černých nádob na směsný komunální odpad. Současně s novými nádobami budou vyvezeny i vaše původní nádoby na komunální odpad. Od dalšího svozu, který proběhne 23. listopadu, budou vyvezeny pouze nové, tedy načipované nádoby.

Dále prosíme občany, kteří si dosud nevyzvedli tyto černé nádoby, ať se co nejdříve přihlásí v kanceláři ÚM.

Současně žádáme spoluobčany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za odvoz domovního odpadu, případně psa,  aby  co nejdříve platbu provedli. Splatnost byla do 30.9.2021. Bližší informace jsou zveřejněny ve zpravodaji za měsíc říjen 2021.