Sobota, 9 prosince, 2023
AktualityDotační projekty

Dotační projekt – Vybavení odborných učeben ZŠ Knínice

Program 11703 – Integrovaný regionální operační program spolufinancovaný Evropskou unií.

Podstatou projektu byla výměna starého nevyhovujícího vybavení odborných učeben – dílny vaření a dílny pracovních činností, odborných kabinetů, pořízení nových digitálních technologií a současně zajištění bezbariérovosti školy. Nové, moderní vybavení učeben umožní rozvíjet klíčové kompetence a zvýšit kvalitu vzdělávání a učení, podpoří aktivitu a tvořivost žáků. Bezbariérovostí chce škola pomoci snadnému pohybu invalidních osob po budově školy a docílit tak rovného přístupu ke vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi, a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Specifické cíle projektu:

  • zajištění bezbariérovosti školy,
  • pořízení nového vybavení do dílny vaření a dílny pracovních činností,
  • pořízení nového vybavení odborných kabinetů,
  • pořízení moderního digitálního vybavení do výuky pracovních činností a výpočetní techniky,
  • posilování zájmu žáků o vyučované odborné předměty,
  • zabezpečení vyšší úrovně vzdělanosti,
  • zajištění praktické stránky výuky prostřednictvím využívání specifického zařízení a vybavení,
  • zlepšení image školy jako moderní vzdělávací instituce.

Realizace 2019 – 2020