Sobota, 2 března, 2024
Aktuality

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu začalo v sobotu 27. března. Původně mělo online elektronické sčítání končit v pátek

9. dubna 2021. Ovšem došlo ke změně a Český statistický úřad prodloužil online fázi sčítání přes

internet až do 11. května 2021.

Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst on-line, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný

sčítací formulář.

Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním případě jej

lze nalézt na webových stránkách www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlášení

do formuláře je pak nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či

cestovní pas, a datum narození.

Pokud máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze

ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi kterými je možné se vracet. Na konci budete

vyzváni ke kontrole vyplněných údajů. Po odeslání již není možné provádět úpravy.

Ten, kdo elektronický formulář v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci

tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou adresu oznámení o termínu návštěvy sčítacího

komisaře.

Ten pak předá sčítací formulář včetně obálky určené k zaslání vyplněného formuláře. Adresa na ní

je předtištěná a odeslání je zdarma. Formulář je také možné si sám vyzvednout na pobočce České

pošty v Boskovicích a na krajských správách Českého statistického úřadu. Na těch je také možné

vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.

Formulář lze vyplnit i za další členy rodiny, stačí se domluvit. Je však třeba znát situaci v domácnosti

daného rodinného příslušníka a požadované osobní údaje, tedy například jméno, rodné číslo,

datum narození, informace o vzdělání či zaměstnání. Také sčítací komisař vám vydá více kopií

formuláře, pokud o to požádáte.

Sčítací komisaři pro Knínice

Martin Slezák, číslo průkazu 90-06-01533

Adam Winkler, číslo průkazu 90-06-01496