Sobota, 9 prosince, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (22.09.2023)

Oznamujeme občanům, že z důvodu probíhající rekonstrukce  bude úřad městyse Knínice

v pondělí 25.9. a v úterý 26.9.2023 v úředních hodinách uzavřen.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 25. 9. 2023 v 18.00 hodin 7. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je  mimořádně obřadní síň úřadu.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Rozpočtová opatření č. 5/2023, 6/2023 a 7/2023.

4. Darovací smlouvy.

5. Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene.

7. Koupě pozemku.

8. Prodej pozemků.

9. Diskuse.

10.Různé, dotazy a připomínky občanů.

11.Ukončení zasedání.

Pobočka provozovny pošty Knínice oznamuje omezení provozu následující týden v těchto dnech:

Pondělí 25.9.2023 – pouze dopoledne 7.30 -11.00 h

Úterý 26.9.2023    –  změna na odpoledne 14.00 – 17.00 h

Společnost EG.D dává občanům na vědomí, že v pátek 29.9.2023 a v pondělí 2. října bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektřiny.

Přehledné mapky se soupisem čísel popisných jsou umístněny na úředních deskách a internetových stránkách městyse Knínice.