Neděle, 1 října, 2023
Dotační projekty

Stavební úpravy ZŠ Knínice

PROJEKT – Stavební úpravy ZŠ Knínice (přestavba bytu školníka).

Předmětem řešení byla část přízemí (1. NP), kde se původně nacházel byt školníka.

Nově jsou zřízeny dvě učebny, přístupné z chodby navazující na vstupní halu ZŠ. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, interaktivními panely, notebooky a tiskárnou včetně příslušenství a novými učebními pomůckami.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a pro školní družinu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz