Sobota, 2 března, 2024
Dotační projekty

Knínice – Obnova hřbitovního kříže v roce 2023

Obnova hřbitovního litinového kříže na pískovcovém podstavci.

Cílem prací bylo provedení nutných restaurátorských a konzervačních prací, k zamezení dalšího rozpadu kříže. Práce byly zaměřeny hlavně na konsolidaci narušeného materiálu, důkladného očištění, odsolení, celkového barevného sjednocení, ošetření litiny s následnou povrchovou úpravou, zlacení. Dotační podpora Jihomoravského kraje ve výši 23.000,- Kč.