Sobota, 2 března, 2024
Dotační projekty

Obnova knihovny městyse Knínice v roce 2023

Knihovna městyse Knínice byla za účasti dotačním prostředkům Jihomoravského kraje ve výši 27.000,- Kč vybavena novým výpůjčním pultem. Pult byl vyroben na zakázku, tak, aby vyhovoval obsluze knihovny i čtenářům a byl dostatečně prostorný pro technické vybavení knihovny. Dále bylo do knihovny pořízeno nové osvětlení a provedena sanace omítky v zádveří a pod okny knihovny.