Sobota, 9 prosince, 2023
Dotační projekty

Knínice – rekonstrukce chodníku ke KD

Stavba řešila rekonstrukci chodníku ke kulturnímu domu v Knínicích podél silnice II/374. Velká intenzita nejen nákladní dopravy, v kombinaci s malou šířkou stávající komunikace II/374 i samotného chodníku vytvářela v řešeném úseku nebezpečné místo. Pro zvýšení bezpečnosti chodců, došlo k rozšíření chodníku, k realizaci zárubní zdi podél chodníku. Z důvodu nedostatečné šířky silnice II/374 byla lokálně rozšířena i vozovka na 6,5 m. V souvislosti s tím byla provedena přeložka kanalizace. Bezpečnost chodců byla dále podpořena instalací betonové vodící stěny v části řešeného úseku.

Stavba 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022