Úterý, 16 dubna, 2024
Dotační projekty

Obnova kaple sv. Floriána v městysi Knínice

Předmětem dotace byla obnova kaple sv. Floriána v městysi Knínice. V rámci projektu došlo ke kompletní výměně střešní krytiny vč. laťování za novou stejného charakteru. Poškozené krovy byly vyměněny a opraveny. Opravena též podstřešní římsa. Dále došlo k obnově omítky v celé ploše, provedena sanační omítka pro odvětrání vzlínající vlhkosti a nový nátěr fasády dle původního barevného řešení. Byl rozebrán okapový chodník kolem budovy a provedena drenáž kolem objektu s odvodněním do vsakovací jámy vč. nopové folie.

Stavba 15. 9. 2021 – 22. 4. 2022