Sobota, 2 března, 2024
Dotační projekty

Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu – II. etapa

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná

Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu – II. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá náš městys Knínice domácí kompostéry, jako prostředek pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je snížit množství produkovaného odpadu a umožnit občanům zpracovávat bioodpad přímo v domácnostech.

Předmětem podpory je předcházení vzniku komunálních odpadů na území Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.